ازدواج کنید اما اینطوری! - تصویر 1

می خواهم یک توصیه جدی و اساسی به همه شما داشته باشم؛ اینکه حتما ازدواج کنید! شاید تعجب کنید و بگویید ازدواج که کار بی حساب و کتابی نیست که فقط با یک توصیه بتوان آن را انجام داد. بله درست است اما هر ازدواجی هم لزوما آن ازدواجی که شما فکر می کنید، نیست!

ازدواج یعنی پیوند با فرد دیگر و شروع زندگی مشترک با او. کسی که بین او و ما نوعی همدلی، تفاهم و علاقه عمیق وجود داشته باشد و بتوانیم برای یکدیگر و به خاطر هم، گذشت و فداکاری کرده و در فراز و نشیب های زندگی از خودخواهی ها و منیت خود بگذریم. اما ازدواج، محدود به این نوع ازدواج کردن نیست! غیر از یافتن جفتی ایده ال که بتوانیم زندگی مشترک خود را با او آغاز کنیم و ادامه دهیم، همه ما نیاز به پیوند ها و مزدوج شدن های دیگری هم داریم! پیوندهایی که برای رشد ما ضروری هستند و بدون آنها نمی توانیم زندگی موفقی داشته باشیم.

با «شعور» ازدواج کنید!

همه ما برای حل مسائل زندگی و روبه روشدن با سختی ها و مشکلات آن و هم��نین در برخورد و برقراری رابطه با دیگران، نیازمند خرد و شعور هستیم. گرچه برای واژه شعور معانی زیادی قید شده است، اما در این مقاله ما شعور را توانایی به کار انداختن قوه عقل و خرد معنا می کنیم؛ قدرتی که به وسیله آن می توان به هر موضوعی، نگاه کامل تر و همه جانبه تری داشت و ابعاد بیشتری از موضوعات را دید و فهمید.

با آنکه گوهر شعور به همه انسان ها داده شده، اما متاسفانه این گوهر در همه انسان ها به اندازه کافی آشکار نمی شود و مورد استفاده قرار نمی گیرد. در واقع ما ترجیح می دهیم به جای فکر کردن، سنجیدن شرایط و عواقب و تبعات کار و بررسی ابعاد مختلف موضوعات، واکنش های آنی و هیجانی نشان دهیم و مسائل را به جای عقل و تدبیر با برخوردهای احساسی زودگذر حل کنیم؛ در حالی که نقش شعور در زندگی ما خیلی بیش از اینهاست.

شعور به ما کمک می کند تا دریافت های ما عمیق تر باشد و به عمل تبدیل شود. به ما کمک می کند تا مسائل خود و اطرافیان مان را به بهترین نحو، بدون ترس و اضطراب و ناکامی و بدون شکست حل کنیم. متاسفانه ما از این گوهر درونی و نهائی دور مانده ایم و به همین دلیل لازم است هر چه زودتر پیوند و ازدواج مان را به شعور و خرد خود برقرار کنیم.

معنای اصیل وحقیقی محبت این است که اسباب رشد روحی و روانی و ارتقای فهم و آگاهی را برای کسی که دوستش داریم فراهم آوریم و این همان محبتی است که لازم است روح خود را با آن پیوند دهیم

با «بخشایش» ازدواج کنید!

تنفر تبدیل به بیماری می شود و نبخشیدن دیگران مانند زنجیری از وجود آنها به گردن ما می افتد؛ زنجیری که مدام کشیده می شود و اگر به این نبخشیدن ادامه دهیم ممکن است ما را خفه کند. بسیاری از ما اطرافیان و نزدیکان خود را نمی بخشیم و کینه به دل می گیریم و این کینه را همچنان در قلب و وجود خود پرورش می دهیم . ما دلایل نبخشیدن دیگران که برگرفته از نتایج یک پژوهش در همین زمینه است، عبارتند از:

آسیب روانی جدی که فرد هنوز نتوانسته آن را فراموش کند یا آثار آن همچنان باقی است. باور به اینکه با بخشیدن او ممکن است نتایج عمل منفی و مکافات برای او از بین برود و به جزای عمل خود نرسد!

قربانی، دلیلی برای بخشیدن و ادامه رابطه با چنین شخصی ندارد.قربانی، براین باور است که افراد تغییرپذیر نیستند و شخصی که او را آزار داده همچنان دیگران را هم آزار می دهد و هنوز ادب نشده است و دلایل دیگر.

با حس بخشایندگی درونی خود پیوند برقرار کنید. با قوه شعور خود دلیل نبخشیدن خود را پیدا و هر چه زودتر زنجیرهای نامرئی را از دست و پا وگردن خود باز کنید.

با «محبت» ازدواج کنید!

گرچه اکثر انسان ها محبت کردن و دوست داشتن را تجربه کرده اند، اما خیلی از آنها قادر نیستند این محبت را جز افراد خانواده و نزدیکان به همه دنیا و همه انسان ها تعمیم دهند. رحیم و مهربان بودن از صفات الهی است. کسی که با این صفت پیوند بخورد و ازدواج کند به سطح بالاتری از ارتباط با هستی و کائنات و خداوند دست خواهد یافت. محبت در هر سطح و با هر کس معنا و مفهوم خود را دارد. دقت در این نکته مهم است که محبت به معنای لوس کردن و فراهم آوردن تجمل و امکانات زیاده از حد برای دیگری نیست. معنای اصیل وحقیقی محبت این است که اسباب رشد روحی و روانی و ارتقای فهم و آگاهی را برای کسی که دوستش داریم فراهم آوریم و این همان محبتی است که لازم است روح خود را با آن پیوند دهیم.

ازدواج کنید اما اینطوری!

با «انعطاف» ازدواج کنید!

نرمی و انعطاف کلید موفقیت است. همه ما با استفاده از نرمی و انعطاف می توانیم بر نزدیکان مان تأثیر بگذاریم و خود و آنها را از نظر روانی و حتی روحی ارتقا دهیم. در غیر این صورت روش های خشن و سخت هر یک از ما می تواند منجر به انباشت خشم، کینه و ترس در دیگران شود و در نهایت هم به روابط بین فردی ما آسیب وارد کند و هم به سلامت روانی هر یک از ما. هیچ چیزی در این دنیا ثابت و بدون تغییر نیست.

همه چیز در حال حرکت و پویایی و تحول است. اگر انسان با حرکت جهان و با روند تکامل و پویایی آن حرکت کند، می تواند زنده بماند و همچون همه موجوداتی که با سازگاری خود در جهان ماندگار شدند، در نظام هستی ماندگار شود. اما اگر بی انعطاف و سرسخت باشد، مانند موجوداتی که نسل آنها منقرض شد، نابود خواهد شد و این قانون درباره تک تک ما صادق است.

بدون نرمی و پذیرش، طرد شده و یکه و تنها می مانیم و محکوم به نابودی روانی و حتی جسمی می شویم؛ چون انسان بدون محبت و حمایت نزدیکان نمی تواند چندان به زندگی خود ادامه دهد. انعطاف، کلید سازگاری و موفقیت است. هستی خود را با انعطاف پیوند دهید و با هستی کل پیوند حاصل کنید.

با «ایمان» ازدواج کنید!

وقت آن رسیده که دوگانگی ها و چند پارچگی را به طور کامل کنار بگذاریم و برای هر کاری به خدای خود و تنها و تنها به او مراجعه کنیم، چرا که منبع برکت و رحمت، تنها و تنها خداوند است.گرچه از دوران بت پرستی قرن ها می گذرد، اما متاسفانه هنوز بسیاری از ما برای رفع حاجات و آرزوها و خواسته ها و نیازهای مان به جای خداوند به دیگران مراجعه می کنیم؛ ایمان خود را قدرت ببخشید و گسترش دهید. همیشه فقط به یکی، همو که یگانه است و تنها یگانه و بی همتاست، پناه ببرید . او را بخوانید و او شما را اجابت خواهد کرد. تا اینجا از چیزهایی گفتیم که باید با آنها ازدواج کنیم؛ اما راستش برای داشتن یک ازدواج موفق هم همه این ویژگی ها به کار می آید و حتی لازم و ضروری است. پس اگر خواستید ازدواج کنید، باز هم این نکات را در نظر داشته باشید.

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: دنیای سلامت

تگ ها : شروع زندگی مشترک ، توصیه ، ازدواج ، مسائل زندگی ،
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه