اندر حکایت افزایش سن ازدواج جوانان. ابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی عنوان کرد: افزایش سن ازدواج یکی از مشکلات جامعه امروزی بوده که میان مناطق شهری و روستایی تفاوت داشته و به تبع در پی آن طلاق نیز افزایش یافته که این پدیده در مناطق شهری با توجه به الگوهای خاص بیشتر به چشم می‌خورد. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی در ادامه افزود: یکی از دلایل بی رغبتی به ازدواج، تمایل به ادامه تحصیل و افزایش سطح سواد افراد بوده که با توجه به آمارهای مربوطه این نگرش در میان طبقه متوسط جامعه نسب ...

اندر حکایت افزایش سن ازدواج جوانان

 
title

ابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی عنوان کرد: افزایش سن ازدواج یکی از مشکلات جامعه امروزی بوده که میان مناطق شهری و روستایی تفاوت داشته و به تبع در پی آن طلاق نیز افزایش یافته که این پدیده در مناطق شهری با توجه به الگوهای خاص بیشتر به چشم می‌خورد.

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان وی در ادامه افزود: یکی از دلایل بی رغبتی به ازدواج، تمایل به ادامه تحصیل و افزایش سطح سواد افراد بوده که با توجه به آمارهای مربوطه این نگرش در میان طبقه متوسط جامعه نسبت به طبقات پایین یا مرفه بیشتر وجود دارد.

غفاری حق تصریح کرد:افرادی که تفکرات و نگرش سنتی به ازدواج داشته نسبت به آن عده که تفکر مدرنیته و امروزی به این امر دارند،زودتر ازدواج کرده و کمتر در زندگی نیز دچار شکست و طلاق خواهند شد.

این روانشناس درپایان اضافه کرد:افزایش سطح توقعات،مسئله سربازی پسران،نبود شغل و امکانات اقتصادی از دیگر دلایل مهم در به تاخیر افتادن سن ازدواج در میان جوانان است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه