داشتن همسر، علاوه بر این که زمینه ساز رفع نیازهای عاطفی و غریزی است، مسئولیت پذیری و تعهد انسان را افزایش می دهد و سبب می شود شخص خود را امانت همسر بداند و در حفظ خود از لغزش ها بیشتر تلاش کند.

انگیزه‌های ازدواج از نگاه اسلام


داشتن همسر، علاوه بر این که زمینه ساز رفع نیازهای عاطفی و غریزی است، مسئولیت پذیری و تعهد انسان را افزایش می دهد و سبب می شود شخص خود را امانت همسر بداند و در حفظ خود از لغزش ها بیشتر تلاش کند.

ازدواج

ازدواج

1) تقرب به خداوند و جلب رحمت الهی

پیامبر عزیزمان فرموده اند که از نظر اسلام هیچ بنایی در نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست(بحار، ج103،ص22)

و امام صادق (ع) می فرمایند: « ��رکس که می خواهد خدا را با حالت پاک و پاکیزه ملاقات نماید با داشتن همسر صالح ملاقات نماید.» ( وسائل، ج2 ، ص18 ).

 

پس معلوم می شود هرکس ازدواج کند خداوند را از خودش خشنود کرده و خداوند هم رحمت و لطف خودش را شامل حال او و همسرش خواهد کرد. امام صادق(ع) فرموده اند: « در چهار موقع درهای آسمان به رحمت باز و رحمت الهی نازل می شود: 1) هنگام بارش باران 2) هنگام باز شدن در خانه ی کعبه 3) هنگام نگاه کردن فرزند به صورت والدین ( از روی محبت )  4) هنگام ازدواج ( بحار ، ج100 ، ص221 )

 

2) عمل به سنت رسول خدا (ص)

بهترین و کامل ترین الگوی کمال، رسول خدا علیه و آله السلام هستند و هرکس به آن حضرت شباهت بیشتری داشته باشد، کامل تر است و در بین سنت ها و شیوه های انسان سازِ آن حضرت، سنت ازدواج، سنتی مهم و مورد تأکید است. این جمله ی حضرت معروف است که فرموده اند: « ازدواج سنت من است؛ پس هر کس از سنت من روی گرداند، از من نیست. » ( بحار، ج103 )

 

 3) حفظ دین ( بندگی بهتر نسبت به خداوند )

داشتن همسر، علاوه بر این که زمینه ساز رفع نیازهای عاطفی و غریزی است، مسئولیت پذیری و تعهد انسان را افزایش می دهد و سبب می شود شخص خود را امانت همسر بداند و در حفظ خود از لغزش ها بیشتر تلاش کند. پیامبر عزیزمان می فرمایند: « هرکس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده، پس باید تقوای الهی پیشه کند برای حفظ نیمه ی دیگر. » ( بحار ، ج103 )

خلقت انسان به گونه ای است که با همسر کامل می شود و به آرامش می رسدوبدون داشتن همسر خوب و هم پا و هماهنگ، آرامش کامل نخواهد داشت و هرگونه تسکین دهنده ی دیگر به صورت ناقص و موقت به انسان آرامش می دهد

4) مصونیت بیشتر از دام ها و وسوسه های شیطان

شکی نیست که شیطان دشمن انسان و همواره در کمین اوست و از هر فرصتی برای آسیب رساندن به روح انسان استفاده می کند؛ اما وقتی جوان مجرد است و مهار کردن هوس های نفسانی برای او سخت تر، شیطان بیشتر به او طمع می کند. ازدواج او را در قله ای قرار می دهد چنان که دسترسی شیطان به او سخت تر می شود. از این روست که پیامبر اکرم فرمودند: « ای جوانان، اگر توان ازدواج دارید اقدام نمایید که ازدواج کمک می کند راحت تر چشم از حرام بپوشید و پاک دامن باشید.» (ازدواج در اسلام، ص14).

 

5) یافتن یار در پیمودن مسیرِ کمال

سعادت و خوشبختی را اگر به قله ای بلند تشبیه کنیم، داشتن یک یار خوب در پیمودن این مسیر و رسیدن به قله، فواید بسیار دارد: انسان احساس تنهایی و دل سردی نمی کند و در نتیجه سختی راه کمتر به چشم می آید؛ اگر پای یکی بلغزد دیگری دست او را می گیرد؛ رقابت سالم خواهند داشت و از این حرکت رو به جلو بیشتر لذت می برند. چه زیباست سخن امیرالمومنین(ع) در توصیف همسر خود که وقتی پیامبر اکرم از ایشان پرسیدند: « زهرا چگونه همسری برای شماست؟» عرضه داشت: « او خوب یاوری است در مسیر بندگی خدا »

 

 6) آرامش روحی

خلقت انسان به گونه ای است که با همسر کامل می شود و به آرامش می رسد. همان گونه که بلبل دور از گل، و پروانه دور از شمع آرام و قرار ندارند، انسان هم بدون داشتن همسر خوب و هم پا و هماهنگ، آرامش کامل نخواهد داشت و هرگونه تسکین دهنده ی دیگر به صورت ناقص و موقت به انسان آرامش می دهد. این حقیقت را از کلام خالق انسان برداشت می کنیم که در آیه ی 21 سوره ی روم می فرماید: « و از نشانه های عظمت پروردگار این است که برای شما از جنس خودتان همسری آفرید که در کنار او آرام بگیرید.» البته اگر در انتخاب همسر دقت لازم نشود، یا در قبال او به وظایف الهی خود عمل نکنیم، ممکن است همین وسیله ی آرامش به عامل اضطراب تبدیل شود که در این صورت کسی جز خود ما شایسته ی سرزنش نخواهد بود.

 

بخش کلوب ازدواج تبیان


برگرفته از: سبک زندگی

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه