يك وسيله پلاستيكي حاوي مس يا پروژسترون است كه در داخل رحم به وسيله پزشك قرارداده مي شود. درصورت كنترل مرتب نخ IUD توسط پزشك درصد اطمينان از پيشگيري از بارداري 95% است . از عوارض جانبي آن افزايش حجم خون قاعدگي ، دردهاي مبهم لگني و افزايش احتمال عفونت است .

 يك وسيله پلاستيكي حاوي مس يا پروژسترون است كه در داخل رحم به وسيله پزشك قرارداده مي شود. درصورت كنترل مرتب نخ  IUD توسط پزشك درصد اطمينان از پيشگيري از بارداري 95% است . از عوارض جانبي آن افزايش حجم خون قاعدگي ، دردهاي مبهم لگني و افزايش احتمال عفونت است .

 2-ديافراگم و ژل اسپرميسيد : ديافراگم وسيله اي است كه بايد از 2 ساعت قبل از نزديكي تا 8 ساعت پس از آن در واژن قرارداده شود و حتما" همراه با ژل اسپرم كش استفاده گردد . درصورت استفاده صحيح ، درصد موفقيت در پيشگيري از بارداري 95% است .

از عوارض جانبي آن مي توان جاگذاري نامناسب و حساسيت به ژل اسپرميسيد مي باشد .

3- Patch : يك ورقه نازك پلاستيكي است كه برروي پوست ناحيه باسن ، معده يا بازو قرار مي گيرد . اين ورقه هورمونهاي استروژن و پروژسترون ترشح مي كند . هر هفته Patch بايد عوض شود و مصرف آن مانند قرص هاي جلوگيري از بارداري به صورت سه هفته مصرف Patch و يك هفته عدم مصرف مي باشد . درصد موفقيت آن 99-95% است .عوارض آن مشابه قرص هاي جلوگيري از بارداري مي باشد .

4- Nuva-ring  : يك حلقه انعطاف پذير شفاف با قطر تقريبي 5 سانتيمتر است كه در واژن قرار مي گيرد حاوي استروژن و پروژسترون بوده ، هرماه عوض مي شود و در روزهاي 1 تا 5 قاعدگي در واژن قرار داده مي شود . درصد موفقيت آن 99-98% است . عوارض جانبي آن مشابه ساير وسايل هورموني پيشگيري از بارداري است .

5- Lunelle : تركيبي از استروژن و پروژسترون است كه به صورت ماهانه تزريق مي گردد . اثرات پيشگيري از آن 5/99% مي باشد .

آگهي

درمورد عوارض جانبي آن تحقيقات زيادي صورت نگرفته است .

6- Depo-provera : داروي تزريقي با تركيب پروژسترون طويل الاثر مي باشد كه هر سه ماه يكبار به صورت عضلاني تزريق مي گردد . درصد پيشگيري از بارداري 7/99% گزارش شده است . مهم ترين عارضه جانبي آن خونريزي هاي نامرتب قاعدگي ، سردردهاي مزمن و عدم بارداري پس از قطع مصرف دارو تاچندين ماه مي باشد .

7- Norplant : شش كپسول كوچك حاوي پروژسترون است كه در زير پوست بازو كاشته مي شود و حداقل 8 سال خاصيت پيشگيري از بارداري دارد . درصد موفقيت در 5 سال اول 99% است .

عوارض جانبي آن شبيه Depo-provera است . درضمن گذاشتن و برداشتن آن نياز به عمل جراحي دارد .

8- كاندوم : يك غلاف از جنس لاتكس است كه برروي آلت تناسلي مرد قرار مي گيرد . درصد موفقيت آن 85% گزارش شده است . البته استفاده صحيح در درصد موفقيت نقش مهمي دارد .

از عوارض جانبي آن حساسيت به لاتكس ، پاره شدن در حين نزديكي و ديراستفاده كردن از آن است.

9- ژل يا كرم اسپرميسيدال : ژلي است كه خاصيت اسپرم كشي دارد و بايد30 دقيقه قبل از نزديكي در داخل واژن استفاده گردد . درصد موفقيت 80% است و عارضه جانبي جدي آن آلرژي به ژل مي باشد .

10- متد ريتم : اين متد جلوگيري از نزديكي در روزهايي كه احتمال حاملگي بيشتر است (در روزهاي 10 تا 19 سيكل قاعدگي ) مي باشد . اين روش قابل اعتماد نيست و درصد بارداري بالايي.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه