فرصت ها و تهدیدهای ازدواج پایدار باید شناخته شود. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حوزه ازدواج باید جامع نگری اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنیم، گفت: فرصت ها و تهدیدهای ازدواج پایدار باید شناخته شود. به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در مراسم معارفه مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان افزود: نباید به دنبال مسائل فردی و جزئی در مقوله ازدواج و خانواده باشیم چرا که وظیفه اصلی ما برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ازدواج با توجه به اب ...

فرصت ها و تهدیدهای ازدواج پایدار باید شناخته شود

 
خبرگزاری

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حوزه ازدواج باید جامع نگری اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنیم، گفت: فرصت ها و تهدیدهای ازدواج پایدار باید شناخته شود.

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در مراسم معارفه مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان افزود: نباید به دنبال مسائل فردی و جزئی در مقوله ازدواج و خانواده باشیم چرا که وظیفه اصلی ما برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ازدواج با توجه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن است.

وی گفت ما نباید صرفا به بحث فرهنگی ازدواج و خانواده توجه کنیم بلکه تعیین نقش و جایگاه ازدواج و خانواده در اقتصاد کشور و به طور متقابل نقش اقتصاد در ازدواج و خانواده  می تواند اهمیت این موضوع را در رشد و پیشرفت کشور مشخص کند.

رستمی با اشاره به اینکه باید به ابعاد دیگر مسئله ازدواج نیز پرداخت و نگاه یک بعدی به ازدواج را کنار گذاشت، افزود: اگر بخواهیم نهاد خانواده را تک بعدی نگاه کنیم، روند رو به اصلاح و بهبود نخواهد بود. متاسفانه رویکردها یا تک بعدی است یا افراطی است. خیلی کم دیده می شود به چند بعدی بودن مسئله ازدواج توجه شود. خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی امکان ندارد تشکیل شود و پایدار بماند مگر بر پایه دانش، مهارت، پشتوانه های اقتصادی، پشتوانه های اجتماعی، پشتوانه های فرهنگی و مشارکت تمام اعضای آن نهاد.

وی گفت: انتظار داریم این دفتر به دنبال ایجاد بسترهای شکل گیری ازدواج آسان و آگاهانه به صورت همگرا باشد. به این منظور باید از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مساله ازدواج و پایداری خانواده بررسی و برنامه ریزی شود.

معاون ساماندهی امور جوانان در خصوص بیمه ازدواج گفت: هدف از ایجاد این بیمه در گام اول حمایت از آموزش ها و مشاوره های قبل و حین ازدواج است که بسیار اهمیت دارد و در گام دوم و بعد از  تشکیل خانواده حمایت اقتصادی و اجتماعی همانند جهیزیه، مهریه، فرزندآوری است.

رستمی ادامه داد: دفتر ازدواج و تعالی خانواده می بایست فرصت ها و تهدیدهای موجود بر سر راه ازدواج پایدار، حفظ خانواده های تازه تشکیل شده و پیشگیری از ورود بحران های زود هنگام به خانواده ها را در سطح کلان شناسایی کرده و از پرداختن به مسائل جزئی خودداری کند.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در این مراسم ضمن اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه خانواده عنوان کرد: ازدواج امری است بسیار آسان، اما تداوم ازدواج و سلامت زیستن قدری مشکل است و فرایند تداوم زندگی زناشویی بسیار حائز اهمیت است و ما برای رسیدن به سلامت خانواده نیازمند مشارکت و همکاری تمامی دلسوزان این حوزه هستیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه