کارهایی که معمولا عروس ها باید بعد از برگشتن از ماه عسل انجام بدهند +تصاویر - تصویر 1

زمانی که تازه از سفر ماه عسل خود برگشته اید و هنوز تمام خاطرات خوش آن برایتان تازه است، بهترین زمان برای ثبت آنها است.

اعلام آدرس جدید

به دوستان خود آدرس جدید محل زندگی خود را اطلاع رسانی کنید.اطلاع رسانی تغییر این مشخصات مهم شخصی به بانک ، کارفرما و ... را نیز هرگز فراموش نکنید.

کارهایی که معمولا عروس ها باید بعد از برگشتن از ماه عسل انجام بدهند +تصاویر

نوشتن خاطرات

زمانی که تازه از سفر ماه عسل خود برگشته اید و هنوز تمام خاطرات خوش آن برایتان تازه است، بهترین زمان برای ثبت آنها است. سعی کنید تمام خاطرات اعم از خوب یا بد را مکتوب کنید.

کارهایی که معمولا عروس ها باید بعد از برگشتن از ماه عسل انجام بدهند +تصاویر

اقداماتی در زمینه بیمه

تمام وسایل ارزشمندی که در همان ابتدای زندگی مشترک خود دارید را در لیست بیمه خود قرار دهید. همچنین سعی کنید در رابطه بیمه های سلامتی که شما به عنوان زوج جوان، می توانید از مزایای آن استفاده کنید نیز اطلاعاتی کسب کنید.

کارهایی که معمولا عروس ها باید بعد از برگشتن از ماه عسل انجام بدهند +تصاویر

لباس عروسی خود را تمیز و بسته بندی کنید

هیچ اهمیتی ندارد که شما لباس عروسی خود را می فروشید یا نگه می دارید، لباس شما نیز به خدمات خشکشویی دارد. اگر آن را به تعویق بیاندازید، احتمال دارد که تمیز کردن لک ها مشکل شود.

کارهایی که معمولا عروس ها باید بعد از برگشتن از ماه عسل انجام بدهند +تصاویر

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه